עבודה עם סלווה נקארה Working with Salwa Nkara

השבוע הייתה לנו את הזכות לעבוד עם השחקנית–במאית הפלסטינית הידועה סלווה נקארה. היא חזרה עכשיו ממופעים ביפן. ערכנו לכבודה חזרה גנרלית ביום הבחירות בבית ספר הדו–לשוני, ערבי–יהודי בשם ”יד ביד”. ביחס לתובנותיה והערותיה, אנו מלטשים את המחזה לקראת המופעים הבאים

YTheater had the honor to work with the renowned Palestinian actor–director Salwa Nkara who returned recently from performing in Japan. On election day, we held a general rehearsal at the bilingual Arab-Jewish school in Jerusalem, “Hand-in-Hand”. Salwa’s insightful responses contribute to our process of refining and polishing our play, Take Away as we prepare for upcoming performancesImage

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s